Hlavní stránka
Zprávy, aktuality
Pravidla, pozvánka
Ceny pro vítěze
Pořadí
Fotky a články
Bonusové zastávky
Přihlášení
Pořadatel
Pražská lítačka


Konečné výsledky 4. ročníku

Níže je výsledné pořadí závodu. V nejbližších dnech rozešleme závodníkům email s podrobnostmi a na této stránce zveřejníme informace o specialitách a rekordech letošního ročníku Šalinění, jakož i přibližné trasy deseti nejúspěšnějších závodníků.

Po oprávněných stížnostech na chyby v předchozích letech byla letos zvolena nová metoda vyhodnocení dvěma nezávislými skupinami hodnotitelů s následnou vzájemnou kontrolou a nápravou nesrovnalostí. Doufáme, že toto opatření přispěje k minimalizaci nedostatků a chyb a současně prosíme účastníky tohoto i minulých ročníků, kteří by ve výsledcích našli nedostatky, ať nás neprodleně informují na mail jmp@spjf.cz.