Hlavní stránka
Zprávy, aktuality
Pravidla, pozvánka
Ceny pro vítěze
Pořadí
Fotky a články
Bonusové zastávky
Přihlášení
Pořadatel
Pražská lítačka

Konečné výsledky 1. ročníku

Celkem se na startu registrovalo 35 účastníků, ze kterých do cíle dorazilo 29. Děkujeme všem za účast a rádi si přečteme vaše postřehy, připomínky a nápady na adrese jmp@spjf.cz. Předány byly pouze ceny za 1., 2. a 3. místo, ostatním zúčastněným jsme zaslali výhry poštou.


Mrzí nás nedobré počasí, které při závodu panovalo a jehož vinou dokonce došlo k lehčí újmě na zdraví jednoho závodníka a věříme, že v následujících letech budeme mít více štěstí. Informace o aktuálním ročníku se zavčas objeví na těchto webových stránkách a také v periodikách s tématikou veřejné dopravy. Na závěr děkujeme firmě Kordis, spol. s r. o. za poskytnuté ceny, redakci tehdy ještě čtrnáctideníku Šalina za mediální podporu, ÚMČ Brno střed a městské policii.


Výsledné pořadí (číslo v závorce udává celkový počet dosažených bodů):